Rally FAQ

<-- Tilbake

Iron Butt Association's Archive of Wisdom

 

Spørsmål: Hva er kravene for å kunne delta i Norwegian Camel Rally eller Little Camel Rally?

Svar: Hvis du deltar som fører, krever vi at du stiller med gyldig mc-sertifikat, sykkelens vognkort, en motorsykkel i forskriftsmessig stand og forsvarlig bekledning. Vi krever ikke at du har IBA-sertifikater eller at du har deltatt i langdistanserallyer tidligere, men vi anbefaler naturligvis at du er vant til lange dagsturer eller dagsetapper. Du bør også ha erfart hvordan du selv reagerer når timene på veien blir mange og lange – det er et voldsomt sprang fra 50 mil og 7 timer til 150 mil og 21 timer.

 

Spørsmål: Gjelder det å kjøre lengst mulig på kortest mulig tid?

Svar: Nei, dette er ikke hastighetsrallyer, og målet er å samle flest mulig poeng. Hvis to deltakere ender opp med samme poengsum, vil den som har kjørt kortest distanse komme foran den andre på resultatlista. Hvis to deltakere har både samme poengsum og samme distanse, vil den som har brukt lengst tid komme foran den andre på resultatlista. En deltaker som tilbakelegger mer enn 1250 km ki 15-timersrallyet* eller mer enn 1800 km i 24-timersrallyet, vil i tillegg miste 50 % av bonuspoengene.

*Little Camel Rally på 15 timer blir ikke arrangert hver gang.

 

Spørsmål: Jeg har kjørt mange turer både i Skandinavia og sørover i Europa, og jeg kjører gjerne dagsetapper på 80–100 mil uten å bli plagsomt sliten. Rallyet har et minimumskrav på bare 61 mil – det kan vel ikke akkurat kalles langdistanse?

Svar: Når vi snakker om langdistansekjøring som sport, er det vanlig å sette 100 mil som en nedre grense for et rally eller en etappe. Når vi likevel har valgt 61 mil som nedre krav, så er det fordi vi ønsker å gjøre konkurransen tilgjengelig for flest mulig. 100 mil mindre enn en SaddleSore 1000 (1000 miles, 161 mil) var et naturlig valg. For mange vil 61 mil fortsatt være en temmelig solid utfordring, spesielt når man samtidig skal samle bonuspoeng og føre loggbok. Vi har også tatt hensyn til at det gjennomgående er lave fartsgrenser i Norge, og at mange spennende ruter vil kreve mye kjøring utenom motorveiene. Imidlertid vinner man neppe rallyet ved å kjøre 61 mil, og det er sannsynlig at rallyvinnerne vil tilbakelegge betraktelig mer enn dette.

 

Spørsmål: Er ikke et 24-timers langdistanserally rett og slett uforsvarlig? Vil ikke en motorsyklist som har kjørt 15-20 timer i strekk uten søvn være en fare for både seg selv og andre trafikanter?

Svar: Ikke nødvendigvis. Sikkerhet er førsteprioritet for oss, og rallyreglene er utarbeidet for å redusere risikomomentet til et minimum. Ute på veien har imidlertid hver deltaker selv ansvaret for sin egen sikkerhet, og trygg gjennomføring av rallyet handler i stor grad om å kjenne sine egne grenser når det gjelder fysisk form, utholdenhet og kjøreferdigheter. Å kjøre motorsykkel er en aktivitet som er fysisk og psykisk krevende, og i kombinasjon med store avstander og lite hvile vil risikoen være betydelig. En seriøs rallydeltaker vil forberede seg godt og fokusere på å gjennomføre rallyet på en sportslig og sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

 

Spørsmål: Hva er SaddleSore* og SaddleSore Light*?

Svar: Dette er langdistansesertifiseringer som utstedes av Iron Butt Association (IBA) til de som gjennomfører henholdsvis 161 mil (1000 miles) eller 100 mil i løpet av maks. 24 timer. Sertifiseringene krever bl.a. at start- og stopptider og passeringspunkter underveis blir dokumentert. Du kan lese mer om sertifiseringene på IBAs nettsted under menyvalget "Ride Certifications".

 

Spørsmål: Er det i det hele tatt mulig å tilbakelegge så mye som 161 mil på 24 timer på norske veier?

Svar: Det er fullt mulig og er blitt gjort flere ganger, men det krever streng tidsdisiplin, gode forberedelser og en nøye planlagt rute. 161 mil på 24 timer krever en gjennomsnittshastighet på litt under 68 km/t. De fleste LD-rallyer arrangeres i land med godt utbygde motorveinett, noe som gjør det mulig å fullføre rallyet på 17-18 timer. Å gjennomføre på så kort tid krever imidlertid en snitthastighet på rundt 90 km/t, noe som ikke er mulig i Norge når man også må fylle bensin, føre loggbok, spise og hvile. Det norske veinettet er dermed med på å gjøre Norwegian Camel Rally til et svært utfordrende langdistanserally.

 

Spørsmål: Hvis man gjennomfører en SaddleSore*, dvs. 161 mil på 24 timer, så vil man i realiteten også ha gjennomført en SaddleSore Light*. Går det da an å få sertifikat for begge distansene?

Svar: Det er fullt mulig. Hvis du ønsker begge sertifikatene må du betale en avgift på kr 150 i tillegg til de vanlige kr 300 som du betaler for én enkelt sertifisering. Tilleggsavgiften dekker arrangementskomiteens ekstraarbeid og sertifiseringsavgiften hos Iron Butt Association.

 

Spørsmål: Hva er deltakeravgiften for rallyet, og hva går avgiften til?

Svar: Deltakeravgiften er kr 450 for førere og kr 300 for passasjerer og teammedlemmer. Dette er et non-profit arrangement, og avgiften dekker kostnadene ved planlegging og gjennomføring av rallyene. Dette gjelder bl.a. kontorarbeid og kontormateriell, porto, noe reisegodtgjørelse, premiering og teknisk drift av nettstedet. Dersom det skulle bli et overskudd fra arrangementet, skal dette skal gå uavkortet til et formål som deltakerne skal være med på å velge ut.

-

Spørsmål: Hva er grunnen til at rallyene er lagt til Sør-Norge? Det er langt fra Kirkenes til Oslo.....

Svar: Både årets rallyer og senere utgaver vil foregå i Sør-Norge. De to viktigste grunnene er at veinettet i Sør-Norge tillater et utall mulige ruter, og at rallyet blir lettere tilgjengelig for utenlandske deltakere. Plasseringen av rallybasen vil kunne variere fra år til år, men inntil rallyet får et deltakerantall som gir litt mer økonomisk handlefrihet, så kommer basen til å være plassert i nærheten av Oslo. Camel  Riders Mcc, som arrangerer rallyene, planlegger imidlertid andre utfordringer som i større grad inkluderer Nord-Norge, bl.a. "Lindesnes Nordkapp Challenge", "Polar Circle Challenge" og "19 County Challenge". Dette er ikke rallyer, men turer som man kan gjennomføre individuelt når som helst. I tillegg er det mulig at det senere vil bli arrangert et eget rally med base et sted i Nord-Norge, hvor rutene kan gå inn i Finland og Sverige. Disse aktivitetene er bare på idéstadiet, og mye kommer an på interessen.

 

Spørsmål: Bedømmelsen "ikke fullført" er et mulig resultat for en rallydeltaker, og det er også mulig å bli diskvalifisert. Hvilke kriterier er det for å få "ikke fullført", og hva må til for å bli diskvalifisert?

Svar: Bedømmelsen "ikke fullført" gis dersom deltakeren bryter, bruker mer enn henholdsvis 15 eller 24 timer, tilbakelegger mindre enn 61 mil, ikke besøker minimum ett kontrollpunkt, leverer utilstrekkelig dokumentasjon, eller kjører mer enn 643 km (400 miles) uten å kunne dokumentere bensinfylling. Man vil bli diskvalifisert dersom man gjør seg skyldig i alvorlige brudd på rallyreglene eller trafikkreglene, opptrer klart uaktsomt eller usportslig, eller hvis man på annen måte opptrer slik at det kan skade omdømmet til rallyene og motorsyklisme generelt. Arrangementskomiteens beslutning om en eventuell diskvalifikasjon er endelig og kan ikke påklages. Mindre alvorlige brudd på rallyreglene vil i de fleste tilfeller kun medføre tap av bonuspoeng, og det samme skjer hvis man besøker for få kontrollpunkter. Se rallyreglene og bonuslisten for mer informasjon.

 

Spørsmål: Det er tillatt å kjøre med passasjer, både vanlig baksetepassasjer og sidevognpassasjer. Hvordan kan dere kontrollere at fører og passasjer ikke bytter på å kjøre?

Svar: Det kan vi ikke kontrollere, men vi forventer at seriøse deltakere følger rallyreglene. Når man signerer loggboka, så erklærer man samtidig at man har satt seg inn i rallyreglene og at man har gjennomført rallyet i henhold til reglene.

 

Spørsmål: Jeg ønsker bare å samle bonuspoeng, og jeg kommer ikke til å prøve meg på en SaddleSore* eller SaddleSore Light* sertifisering. Kan jeg fortsatt være med i konkurransen?

Svar: Du er uansett en fullverdig deltaker i konkurransen. Selve rallyet handler først og fremst om å samle bonuspoeng, og den som samler flest poeng på henholdsvis 15 eller 24 timer vinner rallyet. I tillegg til å samle bonuspoeng, gis deltakerne muligheten til å forsøke seg på IBA-sertifiseringene SaddleSore* (161 mil) eller SaddleSore Light* (100 mil). De som ønsker det, kan også la være å samle bonuspoeng og i stedet bare benytte rallyet som en velegnet ramme rundt et forsøk på en IBA-sertifisering. I tilfelle vil det heller ikke være nødvendig å besøke kontrollpunktene. De som lykkes i et slikt forsøk, vil få diplom for fullført rally selv om de ikke har samlet bonuspoeng.

 

Spørsmål: Forkortelsen "LD" dukker opp veldig ofte i teksten her på rallynettstedet. Hva betyr LD?

Svar: LD står for langdistanse (long distance) landeveiskjøring på motorsykkel. På engelsk kalles sporten også i blant for long distance endurance riding eller bare endurance riding, dvs. utholdenhetskjøring.

 

Spørsmål: Vil en SaddleSore* eller SaddleSore Light* sertifisering gi bonuspoeng?

Svar: Nei, men sertifiseringen vil bli påført rallydiplomet. Å gi bonuspoeng for å kjøre lengst mulig vil kunne friste en deltaker til å kjøre uforsvarlig langt i forhold til sitt ferdighets- og utholdenhetsnivå.

 

Spørsmål: Hva er forskjellen på et kontrollpunkt og en bonuslokasjon, og hva er hensikten med kontrollpunktene?

Svar: Kontrollpunkter (checkpoints) fungerer som et utgangspunkt for å legge opp en god rallyrute (se ruteforslag og ruteplanleggingstips), og de forenkler vårt arbeid med å kontrollere din kjørerute etter målpassering. I tillegg hjelper kontrollpunktene oss i en viss grad med å begrense rallyets geografiske utstrekning. Alle som skal være med på bonusjakten må besøke minimum fire kontrollpunkter Norwegian Camel Rally, og minimum tre i Little Camel Rally (se kart). Hvert kontrollpunkt fungerer som en lett tilgjengelig bonuslokasjon og vil gi et moderat antall bonuspoeng, samtidig som de vil være er naturlige passeringspunkter i jakten på andre bonuslokasjoner. Hvis man ikke kan dokumentere at et tilstrekkelig antall kontrollpunkter er besøkt, vil man få et betydelig bonustrekk. Alle kontrollpunkter skal dokumenteres ved enten å ta et bilde av stedsnavnskiltet eller byskiltet, eller å skaffe en datert, dataskrevet kvittering med stedsnavnet. Samtidig må besøket føres i loggboka sammen med sykkelens kilometerstand.

 

Spørsmål: Hva slags motorsykkel kan man delta med?

Svar: Man kan delta med enhver motorsykkel, trike, scooter eller moped med to eller tre hjul, samt motorsykler med sidevogn, som er tillatt brukt på offentlig vei og som er i forskriftsmessig stand. Arrangementskomiteen forbeholder seg retten til å nekte deltakelse dersom sykkelen er modifisert slik at den på en eller annen måte gir deltakeren en uforholdsmessig stor fordel. (Vi har foreløpig ikke kommet på noe eksempel på hva dette eventuelt skulle være.)

 

Spørsmål: Hva slags sykkel egner seg best til en slik konkurranse?

Svar: Her er det ikke noe fasitsvar. Det vil naturligvis være en fordel at sykkelen er komfortabel med hensyn til sete, sittestilling og vindbeskyttelse, at den går 30-40 mil på en tank, at den har plass til et minimum av utstyr/bagasje, og at den har sterk nok motor til å opprettholde normale hastigheter på norske veier. Touring- og standardsykler er mest typisk for langdistanse (LD), men det er vanligvis også et innslag av custom- og racingsykler. I USA har langdistanserallyer blitt gjennomført med mopeder og 50 år gamle veteransykler, og for noen vil det være en utfordring i seg selv å kjøre en "mindre egnet" sykkel.

 

Spørsmål: Er det tillatt med ekstra bensintank eller reservekanne?

Svar: Ja, men man kan maksimalt ha kapasitet til 43,5 liter bensin (11,5 gallons) i tank og reservekanne til sammen. Samtidig må det aldri være lenger enn 643 km (400 miles) mellom to dokumenterte bensinfyllinger. Vi presiserer at det er kapasiteten som er det vesentlige, og ikke hvor mye drivstoff du faktisk har med.

 

Spørsmål: Er det tillatt med GPS-utstyr, radioutstyr eller andre elektroniske hjelpemidler?

Svar: Alt unntatt autopilot.

 

Spørsmål: Er det tillatt å kjøre flere sammen og å samarbeide om å legge opp en rallyrute?

Svar: Ja, men såfremt man ikke deltar som team, så vil hver deltaker være ansvarlig for å føre egen loggbok og å sørge for sin egen dokumentasjon. Bonuspoeng som en deltaker har oppnådd kan ikke deles med andre, og man kan kun gjøre krav på bonuspoeng fra steder man selv har besøkt. Et team samarbeider om føring av én loggbok, men det må dokumenteres at samtlige teammedlemmer har fullført hele ruta.

 

Spørsmål: Hvordan er det mulig å kontrollere nøyaktig hvor langt en rallydeltaker har kjørt? De færreste kilometertellere er helt nøyaktige.

Svar: Før selve rallyet starter må alle deltakerne gjennom en sjekk av kilometertelleren. Det skjer ved at man kjører en rute på 3-5 mil som er nøyaktig oppmålt på forhånd, og deretter noterer avviket på kilometertelleren i forhold til nøyaktig distanse. Dermed får vi et forholdstall som vi bruker til å korrigere kjørt distanse etter at hver deltaker har kommet i mål. Til slutt blir det korrigerte kilometertallet og deltakerens loggbok kontrollert ved hjelp av kart og ruteplanleggerprogramvare.

 

*SaddleSore og SaddleSore Light er registrerte varemerker for Iron Butt Association (IBA).
© 2003-2005 Camel Riders Mcc